บริษัท ซาวน์อะเบาท์ จำกัด

557 อาคารธนสุนทร  (สวนมะลิเซ็นเตอร์)
ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพฯ 10100

เปิดทำการ
วันจันทร์ - วันเสาร์ 09.00-19.00
Tel : 02-226-2730-4 ,085-151-0100

SoundAboutRecording
SoundAboutMusicShop
SoundAboutProduction
SoundAboutMusicSchool
SoundAboutRecords
SoundAboutThailand
SoundAboutProductio1
SoundaboutMusicSchool

Website : www.soundaboutgroup.com
Email : soundabout_group@hotmail.com